Autentisk Hästkommunikation

Foto: Lina Zachanox 2012

All kommunikation är holistisk. Som människa är det lätt att vi fastnar i vad vi uttrycker i ord och inlärda kommandon, men hästen läser alltid av hela dig; ditt kroppsspråk i detalj, hur du andas, din energinivå, sinnesstämning, vad du tänker, hur du mår osv.
Du behöver aldrig tänka att du ska vara perfekt för att hästen ska vilja vara med dig, men det är viktigt att du är ärlig. Ärlig, sann, okonstlad, genuin – det är synonymer till Autentisk.

Om vi mår bra inifrån och ut, har vi mycket lättare att skapa goda positiva relationer – både med hästen och andra människor.
Om vi har en bra kommunikation och relation med hästen kan vi skapa rolig och hållbar träning tillsammans. En träning utan dominans, tvång, hierarki, bestraffning, stress eller prestationsångest. En träning byggd på samspel, kreativitet, balans, utforskande, kroppskännedom, glädje och medvetenhet. En träning som ger något till båda parter och på alla tre planen; fysiskt, mentalt och själsligt.