“Lägg märke till, att i de flesta andliga traditionerna, så betonas värdet av Stillhet. Tystnad. Inre samling. Och vet du varför? Därför att i stillheten så finns inte Egot.”
– Björn Natthiko Lindeblad

Det här är så centralt, i livet med dig själv och i livet med hästen. Halten. Pausen. Vilan. Varandet. Det finns så många stora och små, långa och korta tillfällen att återkoppla till stillheten och att checka av att ditt ego inte tagit över rummet. (jag ska prata mer om egot och dess positiva aspekter vid ett annat tillfälle).

När du har stillheten i stillheten, är nästa steg att ta med dig stillheten in i rörelsen. Som en vis ponny en gång uttryckte det som skulle bli ett nav för mig:
“Finn rörelsen i stillheten och stillheten i rörelsen.”
💛🧡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *